THỜI GIAN NHẬN – TRẢ PHÒNG

THỜI GIAN NHẬN – TRẢ PHÒNG

Nhận phòngTrả phòng
Sau 14h chiềuTrước 12h trưa
Nhận phòng sớmTrả phòng muộn
Từ 6h đến 14h, thu 50% phí một đêm phòng

Trước 6h, thu 100% phí một đêm phòng

Trước 18h, thu 50% phí một đêm phòng

Sau 18h, thu 100% phí một đêm phòng

You may also like

Leave a Reply