CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG

CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG

  • Mọi thông tin hủy đặt phòng phải được gửi đến bộ phận đặt phòng kem theo thông tin của Công ty trong thư, hoặc gửi đến từ địa chỉ email của công ty và được nhận bởi khách sạn trước 48 giờ trước khi khách hàng đến.
  • Madelise Hotel & Apartment sẽ tính phí phòng 01 đêm nếu thông tin hủy đặt phòng được gửi đến sau thời hạn xác nhận nêu trên.
  • Tất cả các đơn đặt phòng chỉ được xác nhận khi nhận được tiền đặt cọc (01) đêm bằng thẻ tín dụng hoặc thư đảm bảo thanh toán (01) đêm tiền phòng từ Công ty. Trường hợp “khách không đến” sẽ tính phí (01) đêm tiền phòng. Tất cả các đặt phòng không có đảm bảo sẽ hủy bỏ vào lúc 18:00 giờ ngày khách đến.

You may also like

Leave a Reply