CHÍNH SÁCH

THỜI GIAN NHẬN – TRẢ PHÒNG

Nhận phòng Trả phòng Sau 14h chiều Trước 12h trưa Nhận phòng sớm Trả phòng muộn Từ 6h đến 14h, thu 50% phí một đêm phòng Trước 6h, thu 100% phí một đêm phòng Trước 18h, thu 50% phí một đêm phòng Sau 18h, thu 100% phí một đêm phòng

CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG

Mọi thông tin hủy đặt phòng phải được gửi đến bộ phận đặt phòng kem theo thông tin của Công ty trong thư, hoặc gửi đến từ địa chỉ email của công ty và được nhận bởi khách sạn trước 48 giờ trước khi khách hàng đến. Madelise Hotel & Apartment sẽ tính phí phòng […]