GYM

GYM

Khách sạn GYM được trang bị đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại và chuyên nghiệp. Hướng dẫn viên của khách sạn sẽ hỗ trợ bạn sử dụng thiết bị / máy móc và lựa chọn các bài tập phù hợp để đánh thức cơ thể tạo năng lượng cho các hoạt động sắp tới.

You may also like

Leave a Reply