LIÊN HỆ

LIÊN HỆ
  • Lô 3, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  • info@madelisehotel.com
  • Tel.: 0225 3866868
  • https://madelisehotel.com

    DROP US A LINE